نکته ای که در مورد زندگی باید بدانید این است که همه ما زمانی خواهیم مرد. اما میراث و خاطرات ما باقی خواهد ماند، تاثیری که روی مردم می گذارید تا ابد باقی خواهد ماند. پس بیشترین بهره را از فرصت های خود ببرید. منتظر چه هستید؟! فقط ۱ بار زندگی خواهید کرد. از همین لحظه شروع کنید و فردا به انجام آن ادامه دهید و هیچوقت از انجام آن دست بر ندارید.

تا زمانی که به هدف خود رسیده و از خط پایان رد نشده باشید و دست خود را به نشانه افتخار و پیروزی بالا نبرده اید، کوتاه نیایید. به دنبال اهداف خود می روید، برای رسیدن به آن ها تلاش می کنید، شکست می خورید، اما بلند می شوید و باز هم ادامه می دهید.

بازنده ها پس از شکست دست از تلاش بر می دارند. هر شخص برنده ای قبلا شکست خورده است. هم برنده و هم بازنده با شکست روبرو شده اند، تنها تفاوت این است که شخص برنده پس از شکست دوباره ادامه می دهد.

آرزوهای خود را با انجام یکی پس از دیگری تکرارها به حقیقت تبدیل کنید. دست از فرار کردن بر دارید، همه چیز در درون شماست. همیشه اینگونه بوده است، باید خودتان را باور داشته باشید، باید باور داشته باشید می توانید انسانی باشید که در خاطره ها باقی بماند. اگر باور کنید که می توانید انجامش دهید در نهایت بدنتان دست از مقاومت بر خواهد داشت و برای محقق شدن هدفتان منظم خواهد شد.

اگر به موفقیت خودتان شک دارید، هیچوقت موفق نخواهید شد. موفقیت شما به زمان بستگی ندارد، به انگیزه شما برای انجام آن بستگی دارد. این کاری نیست که هرکسی بتواند انجامش دهد، حتی ممکن است شما نیز نتوانید انتخاب با شماست. هیچ بهانه ای وجود ندارد، برای موفق شدن نباید بهانه بیاورید، هرچیزی جای خود را دارد باشگاه، شغل، درس و روابط، باید به انجام آن دل بدهید، باید انجامش بیش از هر چیز دیگری برای شما مهم باشد.

خودتان را باور کنید. میزان موفقیت شما به میزان باورتان بستگی دارد. فقط ۱ بار زندگی خواهید کرد و اگر از آن به درستی استفاده کنید، همین ۱ مرتبه کافی خواهد بود!

منبع

http://royalbody.ir/